четвртак, 05. јул 2012.


ГРАБНАТА УБАВИНА

Грабната убавина со поглед
е доволна доза
на анти-болотик...
престанува в миг...болката
Предаденоста е движечка сила
која  носи понатаму.....
постојано движење...
Овде и сега
е другото име на
промената на енергијата
од едно во друго,
толку многу облици
низ кои се прикажува животот....
бесконечно....

0 коментара:

Постави коментар