четвртак, 23. мај 2013.

МЕЃУ ЗБОРОВИТЕ.....

Има
     
растојание

меѓу 
       
зборовите,

што се слуша.

Има тишина.

Јазикот е форма,
што само прави место
за да се слушнат
тие пасуси
со тишина,
кои ја кажуваат смислата,
која ние мислиме
дека доаѓа
од артикулација на зборовите.
Како куќа....
ѕидовите се форма
јас сум животот меѓу тие ѕидови,
меѓу тие зборови.


illustration by schall eszter

четвртак, 16. мај 2013.

ПОЛИЊА СО ЖИВОТ