петак, 29. август 2014.

   
Ветерот влегува низ балконската врата
а излегува низ прозорецот
и обратно...
го викам тоа галење
со Се-то
...
Настанот музички е поддржан од штурец
кој бавно штури
а за осветлувањето се погрижи ноќта
со сите звезди и месечината.

Благодарност до сите кои присуствуваа
сочувствуваа
и со-галуваа
со нас оваа ноќ.

понедељак, 25. август 2014.

FREE DOWNLOADS


 
 
 
 
Еве го работ на галаксијата,

Еве ја мојата кожа.

Го гледам тоа од некоја далечина,

А внатре сум.

Станува тесно

И здивот е тежок.

Земам игла и со малиот врв

Го пукам балонот на привидот.

Нема ништо.

Мојата кожа се претопува во бескрајот

И здивот ми е вечност.

Да се обожиш е нужност,

Просветлувањето повеке не е луксуз.