четвртак, 29. јануар 2015.

ШТО САКАМ МОЖАМ


Можам да е те сакам
без да знаеш дека
и ти ме сакаш,
а ако тоа го можам
и планини да поместувам можам
и реки да преминам можам
без да се наводенам
можам...
А штом тоа можам
што ќе ми е гајлето?...
Завршив со бербата,
не берам гајле веќе...
Сега берам само плодови
На семето
што сум го посеала во мислите
оти какви ми се мислите
такви ми се плодовите.
слатки ми се.

среда, 21. јануар 2015.

слушни
кога викам те сакам
тоа не лаже
не се плаши
и не бега никаде
кога викам те сакам
тоа нема големина
не е мое твое нечие
не се троши ниту создава
ниту бледее ниту старее
секое зошто го прегрнува.

кога викам те сакам
не викам.

самото си кажува од себе
тивко
а насекаде се слуша
и вика ,,сите те сакаат,,
вика ,,едно,,
вика ,,бескрај,,
вика ,,сите сте,,
те сакам засекогаш
од секогаш
а сето тоа сега.
дури и да не слушаш
ти знаеш.
вика...те сакам