четвртак, 29. јануар 2015.


ШТО САКАМ МОЖАМ


Можам да е те сакам
без да знаеш дека
и ти ме сакаш,
а ако тоа го можам
и планини да поместувам можам
и реки да преминам можам
без да се наводенам
можам...
А штом тоа можам
што ќе ми е гајлето?...
Завршив со бербата,
не берам гајле веќе...
Сега берам само плодови
На семето
што сум го посеала во мислите
оти какви ми се мислите
такви ми се плодовите.
слатки ми се.

0 коментара:

Постави коментар