недеља, 24. јун 2012.


ДОЖД

Испаруваат стихови од кожата,
невидливи,
капки течност
кои одат во водухот,
горе,
во облаците...
Ќе врне поезија,
наскоро,
ќе кажат на вестите....
дека има поројни дождови поезија
и дека е направена
првата масовна крштевка на дожд....
Исчистени се многу души
под дождот од зборови ....
Нови луѓе шетаат
по ново небо
по нова земја.....0 коментара:

Постави коментар