уторак, 25. јануар 2011.


ДВОБОЈDvoboj megu isчekuvaњeto и odloжuvaњeto
Hamlet sekogaш se meшa vo takvite situacii….
No za da ne bide dosadna dilemata sekogaш posle ona da se bide……stoi neшto drugo шto pravi privid deka stanuva zbor za sosem nova situacija и go zbunuva uчesnikot.
Hamlet togaш sovetuva..
Ama uчesnikot neli zbunet misli deka hamlet e izliten и nema poim  za шto se raboti и go turka nastrana.
Nebare donesuvaњeto na odluki sega e izmisleno.
Ama toa zaradi trendot da se bide odluчен…reшitelen…so predpriemaчki duh….,izgleda deka najvaжnata rabota na svetot e da si ,,neшto,,
I шto da pravi naшiov uчesnik so dilemata, koga e zastaren, baven…flegmatik….i edvaj postoi a uшte treba da bide neшto.
Zgora na se namesto predpriemaчka nego go sledi filozofskata priroda. I na sekoe zoшto ima zatoa и na sekoe neшto….niшto. Прашањето e kako nekj koj e niшto moжe da bide neшto…naшiot uчesnik e totalno zbunet, napnat и nervozen.
Gi ima site simptomi na moderna anksioznost и depresivnost…so blaga paranoidnost.
Od taa priчina a и da go ispolni vremeto na isчekuvaњe …da se bide neшto….gi poseti site subspecijalisti koj potvrdija deka nema seriozni promeni na nitu eden organ….шto kaжuva deka samo onoj organ do koj nikoj nema pristap e somnitelen.
Oчi vo oчi so sebe si
Hamlet чeka da bide povikan da go dava svoeto iskustvo besplatno….no nikoj ne se povikuva na nego….dramata seuшte ne e do taa toчka da se poednostavat problemite и da se najde univerzalnosta na site чoveчki maki….Uчesnikot celosno e soжivean so ulogata na ,,жrtva na sudbinata da se bide niшto,, I prevrtot kojznae dali и voopsto ke nastane vo ovoj naш obid da ja sledime dramata……
Nie sme na zaminuvaњe od ovoj navidum beskoneчen sluчaj…
I koga ….gledaj чudo
Niшtoto и neшtoto se edno isto, biduvaњeto bilo pred niv rodeno и najvaжno….da se bide.. . . . . toa e neшto…mu teknuva na uчesnikot….i tuka ognometi и penlivi vina za otkritieto….migovi na otkrovenija и euforii……hamlet sepak zadovolen..o оd svojata uloga….na potшepnuvaч….
Da se bide…..ne e  instant kategorija и momentalno raspoloжenie….mu teknuva na uчesnikot.
Ke mora da razmisli kako da go prodolжi efektot na postoeњe ..do beskoneчnost….no da se otkrie beskoneчnosta…znae deka mu preostanuva celoto negovo vreme na usluga….
Go ostavame uчesnikot vo negovata vremenska laboratorija da ja otkrie beskoneчnosta.. a nie zaminuvame kako vo onie romantiчni vremiњa na dvoboite koga edniot moraшe da bide pobrz od drugiot…..odlukata e donesena…dvajcata se mrtvi .

1 коментара:

Постави коментар