уторак, 29. мај 2012.


ЉУБОВ - КУСА ПРЕПОРАКА ЗА ВЕЧНОСТ

Пронајди ме
на кое и да е
растојание од видикот
а јас ќе ти мирисам
со мирисот на блискост
и ќе ти ја сменам
старата зачадена одаја
со свежината на името
кое ти ми го даде - жена
 


               
                                                                                        art by  Catrin Welz-Stein

0 коментара:

Постави коментар