четвртак, 14. март 2013.


ГАТАНКА

Збор сум
кажан
меѓу редови.
Никаде не постојам.
Во ниту една
синтакса
не сум споменат.
Ниту меѓу
било кои
граматички правила.
Ниту во
било кој
речник.
Никаде ме нема,
а сепак,
јас сум
смислата
кажана
меѓу редови..
НИШТО сум -  ECCE SUM

photo :  Cy Twombly by Robert Rauschenberg

0 коментара:

Постави коментар