понедељак, 17. септембар 2012.


ЗЕРКАЛО

ја позајмувам
твојата визуелна интерпретација
од космосот
како привремено огледало
кое јас го создавам
и правам да бидеш
одраз
од сосем лични причини
кои не се за кажување
оти
не се за разбирање...
петпари не вредат
за другите,
за мене
се
цело богатство....


art by JR


Mirrorhouse
0 коментара:

Постави коментар