петак, 13. јун 2014.


ПРЕРОДЕНА
Ноќеска ја сонив Ленка,
Преродена.
Млада китка убава,
Со вита става како ела пиринска
Живее покрај Вардар
Во  мала куќарка
Завиткана во  зелена градина .
Наутро се буди со песни од славеи.
Понекогаш со друштвото
Рибари.
Произведува органски плодови.
Тутун ниту сади ниту пуши.
Среќно е вљубена во животот.
Ленка ткае на разбој
Со голем жар,
Бели кошули,
И ги дава на дар на свои пријатели.
За себе кажува
Дека Е среќна родена.

 illustration: Christian Schloe Digital Artwork

0 коментара:

Постави коментар