петак, 25. април 2014.


ПРОГЛЕДУВАЊЕ


Живот.понекогаш дожд.

Што повеќе од тоа.

На чадорот свири музика

Од капки.

Што повеќе од тоа.

Тркалата од колите

Се мијат.

Небото се огледува

во се натопено.

Што повеќе од тоа.

Пие земјата без насит.

Реката зема сила.

Живот ,што повеќе од тоа
 
illustration : "Blooming Life" by Christian Schloe

0 коментара:

Постави коментар