недеља, 09. март 2014.


Од перспектива на едно

 
 
 
 
 
(обратна перспектива)
 


Се оддвоив од сите.

И од сите слики за себе

се оддвоив.

И се видов

од онаа страна.

И сите ги видов.

И се беше едно.

И самиот гледач беше едно.
 
 

 

0 коментара:

Постави коментар