уторак, 03. септембар 2013.


ВЕТЕР Е ДУШАТА МОЈА


Овој ветер кој дува
е душата моја
која патува
каде сака,
и ги меша лисјата
на аголот од мала уличка,
крај жолта куќа
со број 20,
како мислите
во главата....
А потоа се има ред..
Тие лисја стануваат гнилеж
и храна за земјата
и пак лисја,
а јас
ветер
кој дува лисја
на аголот од мала уличка,
крај жолта куќа со број 20...
до недоглед
дува
движи
ветер
до недоглед


0 коментара:

Постави коментар