четвртак, 08. новембар 2012.


ЦРВЕНКАПА И ВОЛКОТ...ПОТОА (или обид за соочување со стравот)

Додека растешеа Црвенкапа,никој не го споменуваше оној настан со волкот.Таа порасна во убава девојка која ги сака животните.Се вработи во зоолошката  градина и беше задолжена да се грижи за кафезот на волкот.Надлежните беа задоволни од нејзината посветеност.Но еднаш го снема волкот.Пишуваше во сите дневни списанија,"изчезнат волк" со сликата од воклот.Неизвесноста дотаму ги разработи сомнежите на луѓето,што некои помислија дека станува збор за расчистување на сметките од минатото,и дека Црвенкапа го изела волкот.Се помислуваше на разни сценарија.Во конечницата се виде дека се работи за таен договор помеѓу девојката и волкот...го беше пуштила на слобода.

0 коментара:

Постави коментар